Gertrud Jetten - Manege de Zonnehoeve

Pony in paniek!

1.Tot wat voor ras behoort Storm?
2.Wat is voltige?
3.Waarom vindt Storm de singel zo naar?
4.Waar zijn Bobby en Carolien naartoe geweest?
5.Wat is push ball?
6.Waarom gooit Storm Carolien eraf?
7.Wat vindt Klaartje’s vader van Storm?
8.Wat voor singel koopt Klaartje voor Storm?
9.Wat is de stand van de push ball wedstrijd?
10.Tot wat voor ras behoort Monty?

boekomslag-48C.png